Dans met aandacht
Voor volwassenen

Donderdagavonden 15 oktober, 12 november,  17 december 2015
van 19.45 - 21.00 uur

We zijn vaak druk, druk en nemen weinig tijd voor aandacht voor jezelf, voor lichaam en geest.
UP Moments geeft danssessies aan de hand van diverse thema’s die je de mogelijkheid geven los
te komen van je hoofd, in je lichaam te zakken en al dansend te ontspannen.
Je hoeft nergens aan te voldoen en danservaring is niet van belang.

De danssessies: dansend relaxen met fijne muziek, warming up oefeningen gebaseerd op Qigong,
fijn voor jezelf bewegen, dansend ontdekken en bewustworden, een stiltemoment.Kosten: € 12,50 per keer
Locatie: Go with the flow centre, Turfschipper 100, 2292 JB Wateringen (op bedrijventerrein bij eindpunt tram 16 en 17)